SHE WAS A VISITOR 2013-2014

een nieuwe dansvoorstelling van Truus Bronkhorst, Marc Vanrunxt en Jan Martens
(English version below)

Theaterkrant.nl, 7 november 2013, Francine van der Wiel
Wuivend als een rode zee-anemoon (***)
‘Met die typerende blik, die het midden houdt tussen verdriet, boosheid en beschuldiging, houdt Truus Bronkhorst de aandacht van het publiek gevangen en dan maakt het eigenlijk niet eens zo veel uit wat ze doet. Ook stilstaan kan ze virtuoos, zo blijkt bij het begin van de nieuwe solo She was a visitor, voor en met haar gemaakt door oude rot Marc Vanrunxt en jonge hond Jan Martens.’ lees de recensie hier

De Volkskrant, 8 november 2013, Annette Embrechts
She Was A Visitor (***)
‘indrukwekkend en krachtig’ […] ‘Haar stekelhaar is grijs. Maar ze staat, draait, wijst, wiegt, rolt en poseert zoals alleen Truus Bronkhorst dat kan. […] Truus is terug.’

Ga naar SPEELLIJST/AGENDA

teaser SHE WAS A VISITOR by bronkhorst / vanrunxt / martens from Jan Martens on Vimeo.

sappho

Drie dansmakers van verschillende leeftijd, met uiteenlopende ervaring maken samen een nieuw stuk: She Was a Visitor. Truus Bronkhorst, Marc Vanrunxt en Jan Martens houden alle drie van eerlijke, compromisloze dans. Dans die het publiek prikkelt en wakker houdt, die de emotie en zelfs het sentiment niet schuwt, maar ook een uitdaging voor het verstand wil zijn. Dans van een weerbarstige schoonheid.

Bronkhorst en Vanrunxt werkten eerder samen in verschillende verbanden. De jonge choreograaf Jan Martens leerden zij kennen in het najaar van 2012 bij BIS, een productie waar Jan als choreograaf en danser, Truus als danser en Marc als adviseur bij betrokken was. Daar leerden zij elkaars temperament, idioom en artistieke ambities goed kennen. Het plan voor deze samenwerking is toen geboren.

She Was a Visitor heeft een strakke vorm en een grillige emotionele lading. Drie eigenzinnige talenten verenigen zich om een stuk te maken dat niet een compromis of een lukraak naast elkaar plaatsen van elementen wil zijn, maar waarin juist het eigene en het bijzondere van de drie makers tot uitdrukking komt. En omdat deze drie kunstenaars niet anders dan persoonlijk kunnen (en willen) werken, zijn ook hun eigen verhalen van verlangen, verwachting en teleurstelling terug te vinden in de dans die zij maken.

Idee en dans: Truus Bronkhorst choreografie: Jan Martens, Marc Vanrunxt Techniek: Michel Spang, Floris Berendse Productie: Stichting van de Toekomst  Zakelijke leiding: Marten Oosthoek Publiciteit: Lonneke van Eden Grafisch ontwerp: Compagnie Paul Verrept

She Was a Visitor is een productie van Truus Bronkhorst (Stichting van de Toekomst 1986), met coproductiebijdragen van ICKamsterdam en vzw Kunst/Werk Antwerpen.
She Was a Visitor komt tot stand met subsidie van het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met dank aan Kultuurfaktorij Monty Antwerpen, De Toneelschuur, Rob de Graaf, Roxy Jongewaard

De Nederlandse première is op woensdag 6 november 2013 in Toneelschuur Haarlem, waarna een tournee volgt. Op vrijdag 31 januari 2014 vindt de Belgische première plaats in theater Zuidpool in Antwerpen.

Beeld: Sappho, door Charles August Mengin (1877)

Klik voor speellijst / list of performances 2013-2014 hier.

She Was a Visitor
A new dance production by Truus Bronkhorst Marc Vanrunxt and Jan Martens

Three dance makers of different ages and varied experience are collaborating on a new piece: She Was a Visitor. Truus Bronkhorst, Marc Vanrunxt and Jan Martens all like sincere, uncompromising dance, which stimulates the audience and keeps them alert, not shying away from emotion or even sentiment, while also challenging the mind; dance of wilful beauty.

Bronkhorst and Vanrunxt have worked together before in various associations. They got to know the young choreographer Jan Martens in the autumn of 2012 through BIS, a production that involved Jan as a choreographer and dancer, Truus as a dancer and Marc as an advisor. In working on BIS, they became familiar with each other’s temperament, idiom and artistic ambitions, and the plan for this collaboration was born.

She Was a Visitor is taut in form, with a changeable emotional charge. Three talented and highly individual artists unite in creating a piece that aims to express the individuality and uniqueness of the three makers rather than compromising and placing elements side by side haphazardly. And because these three artists cannot (and do not want to) work in any other way than a personal one, it is their own stories of desire, expectation and disappointment that are reflected in the dance they create.

Concept and dance: Truus Bronkhorst choreography: Jan Martens, Marc Vanrunxt Technicians: Michel Spang, Floris Berendse Production: Stichting van de Toekomst 1986.

She Was a Visitor is a production by Truus Bronkhorst (Stichting van de Toekomst 1986), with co-production contributions from ICKamsterdam and the non-profit organisation Kunst/Werk Antwerpen. ‘She Was a Visitor’ has been created with subsidies from the Performing Arts Fund NL and the Amsterdam Fund for the Arts, and a contribution from the Prins Bernhard Cultuurfonds. With thanks to Kultuurfaktorij Monty Antwerpen, De Toneelschuur, Rob de Graaf, Roxy Jongewaard.

The Dutch premiere is on Wednesday 6 November 2013 in Toneelschuur Haarlem, after which the production will go on tour. The Belgian premiere will take place on Friday 31 January 2014 in Theater Zuidpool in Antwerp.

Illustration: Sappho, by Charles August Mengin (1877)